Skip to content

Video advertising

Increase your sales and brand awareness with video advertising

Go viral - Go video

Video advertising is today the most effective form of marketing, and a great way to increase brand awareness and sales!

Video ads can be entertaining, educational, and selling. They give you the opportunity to easily and smoothly convey information that might otherwise have taken up an unnecessary amount of space on a website or in a social media feed

The demands on video and moving material, especially in social media, are extra large today, as a natural consequence of all video platforms that exist today.

No matter what you want to convey, we will help you come up with the best solution for you and your company

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2

We will help you with:

1
Target group analysis

Choose the right message for your target audience

2
Channel decisions

Choose the right channel for your message.

3
Youtube ads

Advertise via Youtube Ads.

Så arbetar vi med SEM

Det första vi gör när vi inleder vårt samarbete är att utförligt gå igenom dina marknadsaktiviteter för att skapa en bild av nuläget. Syftet är att få en förståelse för vad du gör, hur väl det fungerar och vad som kan förbättras. Utifrån en sökordsanalys där vi matchar aktuella sökbeteenden med din verksamhet kan vi hjälpa dig att identifiera relevanta söktermer där du borde synas.

Vi har lärt oss att bästa resultat inte alltid uppnås direkt. Därför testar och utvärderar vi innan vi utformar en strategi för vårt gemensamma arbete. Precis som att trender och sökbeteenden ständigt förändras ser vi alltså till att våra insatser också gör det, genom att kontinuerligt optimera och följa upp arbetet. Du kan räkna med oss, vi hjälper dig från början till slut.

Our services within video advertising

YOUTUBE ADS

We help you advertise through Youtube Ads.
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
team-small-07
Gene Cernan Astronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”
team-full-02
Gene Cernan Astronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”
team-small-05
Gene Cernan Astronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”
team-full-03-1
Gene Cernan Astronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”

Can we help you?