Skip to content

Email marketing

Never lose a lead with Email marketing.

Reach potential customers

Email marketing is an effective way to automate your marketing to process your leads and increase your conversions! How? Automated emails are tailored according to where your customers, or potential customers, are in their buying journey.

In this way, you can offer them relevant information, such as reminding them of products or services that they have previously shown interest in, offering a discount code, or suggesting complementary products or services to their previous purchases. You do not waste time on customers who are not interested in what you have to offer, and those customers who are interested receive valuable information that leads to increased sales for you. A win-win situation for everyone!

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2

We can help you with

1
Marketing automation

Create email feeds that aim to process your leads.

2
Strategies

Develop strategies for your leads.

3
Lead scoring

Measuring your customers' interest.

4
Lead nurturing

Take advantage of your leads.

5
Personas
Create personas.

Lead scoring

Lead scoring är ett verktyg för att du ska kunna mäta dina kunders intresse, där utgångspunkten är att olika handlingar har olika värde för ditt företag. Med det menas alltså att handlingar visar på olika grad av intresse från kunder, det vill säga att kunden är mer eller mindre intresserad av ditt företag och det du erbjuder.

Om en kund väljer att fylla i ett formulär för att bli kontaktad av dig, visar det ett större intresse från kundens sida än om den bara väljer att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Båda är dock en indikation på intresse för ditt företag.

Lead scoring är helt enkelt ett poängsystem där du kan följa upp dina leads i deras kundresa. Vi hjälper dig att ta fram ett lead scoring-system som är anpassat utifrån dina kunder och deras behov.

Lead nurturing

Grunden i remarketing och retargeting är att ta tillvara på leads, vilket är precis vad lead nurturing innebär. För att kunna ta tillvara på dina leads är det viktigt att du vet deras behov. Ett bra sätt att lära känna dina leads är att kontinuerligt erbjuda dem mer kunskap, som de anser vara användbar och värdefull. Genom att få dem att ladda ner olika typer av innehåll kan du varje gång ställa nya frågor, vilket ger dig ytterligare information. Utifrån informationen kan du därefter identifiera vilken “persona” de tillhör.

Personas

Personas är semi-fiktionella karaktärer som representerar ditt företags önskade kundgrupper. Kundgrupperna kan exempelvis vara marknadschefer eller kommunikatörer, som då kategoriseras in under olika personas. När du vet vilken persona som ditt lead tillhör kan du anpassa din kommunikation utifrån det, och därmed förse till lead med mer innehåll som är relevant för just den målgruppen.

SOCIAL MEDIA MARKNADSFÖRING (SMM)

Vi hjälper dig att optimera din räckvidd i dina kanaler.
Martin ljusare-1-1

SÖKMOTORMARKNADSFÖRING (SEM)

Vi hjälper dig att synas bättre i sökresultaten.
Martin ljusare-1-1

VIDEOANNONSERING

Vi hjälper dig att skapa videokampanjer via Youtube Ads.
Martin ljusare-1-1

PROGRAMMATISK ANNONSERING

Vi skräddarsyr din marknadsföring mot din målgrupp.
Martin ljusare-1-1

REMARKETING & RETARGETING

Vi hjälper dig att annonsera mot personer som visat intresse för dina produkter och tjänster.
Martin ljusare-1-1
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
team-small-07
Gene CernanAstronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”
team-full-02
Gene CernanAstronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”
team-small-05
Gene CernanAstronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”
team-full-03-1
Gene CernanAstronaut, Apollo 17
“When you head on out to the Moon, in very short order, and you get a chance to look back at the Earth, that horizon slowly curves around in upon himself, and all of sudden you're looking at something that is very strange, but yet is very, very familiar, because you're beginning to see the Earth evolve.”

Can we help you?