Skip to content

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)

Rank higher in the search results with Search Engine Marketing

Increase traffic and sales with Bing and Google Ads

Search engine marketing (SEM) allows your company to be seen in real time when someone is searching for a product or service that your company offers. Which means that your ad is only visible to those who are actually interested in your product, and you only pay when someone clicks on your ad. Part of the work with SEM is a keyword analysis, where we identify relevant keywords and phrases that people are searching for, so that your company is visible. We work with you to ensure that your digital marketing results in increased sales for your company

Did you know that 90% of all visits on the internet start with Google? Keyword advertising, also called Search Engine Marketing or SEM, is a valuable opportunity for your business to appear in the right place, at the right time, and to the right audience. The search engines offer advertisers, such as your company, to appear high in the search results. This gives you the opportunity to drive traffic and sales to your site and only pay when someone actually clicks on the ad. Smart, right?

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2

We will help you with

1
Current situation analysis
2
Keyword analysis
3
Developing a SEM strategy
4
Google Ads
5
Microsoft Ads (Bing)
6
Continuous optimization and Evaluation

Så arbetar vi med SEM

Det första vi gör när vi inleder vårt samarbete är att utförligt gå igenom dina marknadsaktiviteter för att skapa en bild av nuläget. Syftet är att få en förståelse för vad du gör, hur väl det fungerar och vad som kan förbättras. Utifrån en sökordsanalys där vi matchar aktuella sökbeteenden med din verksamhet kan vi hjälpa dig att identifiera relevanta söktermer där du borde synas.

Vi har lärt oss att bästa resultat inte alltid uppnås direkt. Därför testar och utvärderar vi innan vi utformar en strategi för vårt gemensamma arbete. Precis som att trender och sökbeteenden ständigt förändras ser vi alltså till att våra insatser också gör det, genom att kontinuerligt optimera och följa upp arbetet. Du kan räkna med oss, vi hjälper dig från början till slut.

Våra tjänster inom Search Engine Marketing

GOOGLE ADS

We are experts in Google Ads.

BING ADS

We are experts in Microsoft Ads.
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.

Can we help you?